O instytucie

Marcin Misiak

Marcin Misiak

ZAŁOŻYCIEL

Institute of Musical Excellence założony został przez wiolonczelistę Marcina Misiaka. Ten nieszablonowy projekt powstał jako efekt wieloletnich poszukiwań odpowiedzi na nurtujące pytania dotyczące między innymi tożsamości artysty muzyka, perspektyw, a także w wyniku zgłębiania praktycznych wskazówek zmierzających do poprawy jakości gry i znalezienia klucza do osiągnięcia jak najwyższego, wirtuozowskiego poziomu wykonawczego.
Institute of Musical Excellence jest doskonałym miejscem dla młodych adeptów sztuki muzycznej do podjęcia głębszej refleksji nad szeroko pojętą kreacją dzieła, a także szansą na transformację w ukształtowanego i w pełni świadomego artystę. Misją założyciela, a zarazem nadrzędnym celem dydaktycznym szkoły jest wprowadzenie jej alumnów na wyżyny mistrzostwa artystycznego w zakresie gry solowej i kameralnej oraz dyrygentury. Instytut stawia sobie jednak za cel nie tylko stworzenie płaszczyzny do prowadzenia międzynarodowej edukacji i osiągania doskonałości muzycznej, ale także dbanie o kulturalny rozwój Wrocławia i Polski.

 

Idea Instytutu

Celem Instytutu jest zapewnienie pomocy w dążeniu do osiągnięcia doskonałości muzycznej, za pomocą mistrzowskiego poziomu jakości kształcenia. Instytut deklaruje stworzenie niepowtarzalnego miejsca, w którym utalentowani studenci uzyskają możliwość oraz przywilej kształcenia się pod kierunkiem rewelacyjnych pedagogów, legitymujących się najwyższym poziomem kwalifikacji.

Poprzez swój internacjonalny charakter Instytut promuje współpracę i wsparcie międzykulturowe.

Dodatkowo Instytut stwarza możliwość udziału studentów w koncertach solowych i kameralnych, wzbogacając tym samym ich doświadczenie na estradzie i wzmacniając ducha pracy zespołowej.

„Życie bez muzyki byłoby pomyłką” - Friedrich Nietzche -