Rekrutacja

Institute of musical excellence
ogłasza nabór na zajęcia mistrzowskie

Rozpoczęła się rekrutacja do Institute of Musical Excellence na rok szkolny 2019/2020. Pośród pedagogów prowadzących zajęcia znajdują się światowej sławy gwiazdy, takie jak: Imogen Cooper, Andej Bielow, Maria Kliegel, Valentin Erben oraz Joseph Swensen. Jeśli chcesz dołączyć do grona studentów nowego ośrodka kulturalnego na mapie Wrocławia, rozwijać swój talent, czerpać z doświadczenia i wiedzy mistrzów, pracując pod ich specjalistycznym okiem – dobrze trafiłeś! Pierwsze zajęcia już we wrześniu 2019. Zapraszamy!

SKONATKTUJ SIĘ Z NAMI

DLA KOGO?

Instytut jest placówką elitarną. Dysponuje ograniczoną liczbą miejsc. Dzięki temu jesteśmy w stanie indywidualnie profilować proces nauczania i program kształcenia naszych studentów. W ten sposób gwarantujemy słuchaczom najwyższy poziom oferowanych zajęć i w pełni spersonalizowane podejście do każdego adepta. Proces rekrutacji przebiega według określonych zasad, a dokonanie wyboru spośród zgłoszonych kandydatów należy do Grona Pedagogicznego.

NASZE KLASY

Zapraszamy do udziału w następujących zajęciach, prowadzonych przez wybitnych światowych muzyków:

– KLASA FORTEPIANU / I.COOPER
– KLASA SKRZYPIEC / A.BIELOW
– KLASA KAMERALISTYKI / V.ERBEN
– KLASA DYRYGENTURY / J.SWENSEN
– KLASA WIOLONCZELI / M. KLIEGEL

Wymagane dokumenty:

1. Wypełniona Karta Zgłoszenia.
2. Kopia dokumentu urzędowego wskazującego na datę urodzenia.
3. Kopia dokumentu tożsamości w rozumieniu prawa polskiego (tj. dowodu osobistego lub paszportu);
4. Kserokopia dokumentów zaświadczających o innych równoległych z kursem studiach muzycznych.
5. Udzielona zgoda na wykorzystanie wizerunku.
6. Utrwalone na nośniku CD-ROM lub innym trwałym nośniku nagranie audio-video lub wskazanie bezpośredniego adresu strony internetowej (link), na której znajduje się nagranie audio-video Kandydata z zachowaniem opisanych w regulaminie zasad anonimowości.
7. Dowód uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.

 

ZASADY REKRUTACJI NA ROK 2019/2020

1. Kalendarium Procesu Rekrutacyjnego:
1.1. Termin nadsyłania Zgłoszeń Rekrutacyjnych:

a) w formie elektronicznej: do 15 września
b) w formie papierowej: do 20 września

2. Dopuszczalne limity miejsc na Kursy, według Specjalności:
2.1. Instrumentalistyka – ogółem 20 miejsc.

a) fortepian: 6 miejsc
b) skrzypce: 8 miejsc
c) wiolonczela: 6 miejsc

2.2. Dyrygentura- 6 miejsc
2.3. Kameralistyka- 6 miejsc
3. Opłaty:
3.1. Opłata rekrutacyjna w roku 2019/2020 wynosi 50 (słownie: pięćdziesiąt) euro.
3.2. Opłaty roczne za Kurs w roku 2019/2020 wynoszą:

1) 2500 (słownie: dwa tysiące pięćset) euro- w odniesieniu do zajęć instrumentalnych;
2) 2000 (słownie: dwa tysiące) euro- w odniesieniu do zajęć z dyrygentury;
3) 1000 (słownie: jeden tysiąc) euro- za zajęcia z kameralistyki (opłata indywidulana dla każdego członka zespołu kameralnego).

4. Kadra Profesorska na rok 2019/2020:

1) Imogen Cooper – fortepian
2) Joseph Swensen – dyrygentura
3) Andrej Bielow – skrzypce
4) Valentin Erben – kameralistyka
5) Maria Kliegel – wiolonczela

5. Ilość zajęć przypisana do danego prowadzącego:

5.1. Imogen Cooper – fortepian:

 •  ilość zajęć w roku szkolnym: 9 (słownie: dziewięć),
 • trzy oddzielne tygodnie w roku szkolnym,
 • w każdym tygodniu studentowi będą przysługiwały trzy zajęcia po 1,5 godziny,
 • każdy tydzień zajęć będzie zakończony koncertem studentów wyznaczonych przez pedagoga.

5.2. Joseph Swensen – dyrygentura:

 • dwa dni zajęć, trzy razy w roku szkolnym (w sumie sześć zajęć),
 • w ciągu dwóch dni, studentowi będą przysługiwały dwa zajęcia po 1,5 godziny,
 • jedna z dwóch sesji zajęć będzie przeznaczona na próbę z małą orkiestrą.

5.3. Andrej Bielow – skrzypce:

 • ilość zajęć w roku szkolnym 12 (słownie: dwanaście),
 • cztery oddzielne tygodnie w semestrze,
 • w każdym tygodniu studentowi będą przysługiwały trzy zajęcia po 1,5 godziny,
 • tydzień zajęć będzie zakończony koncertem studentów wyznaczonych przez pedagoga.

5.4. Valentin Erben – kameralistyka:

 • ilość zajęć w roku szkolnym: 12 (słownie: dwanaście),
 • cztery oddzielne tygodnie w semestrze,
 • w każdym tygodniu zespołowi będą przysługiwały trzy zajęcia po 1,5 godziny,
 • każdy tydzień będzie zakończony koncertem studentów wyznaczonych przez pedagoga.

5.5. Maria Kliegel – wiolonczela:

 • ilość zajęć w roku szkolnym: 12 (słownie: dwanaście),
 • cztery oddzielne tygodnie w semestrze,
 • w każdym tygodniu studentowi będą przysługiwały trzy zajęcia po 1,5 godziny,
 • każdy tydzień będzie zakończony koncertem studentów wyznaczonych przez pedagoga.

6. Repertuar nagrania do rekrutacji:

 • Skrzypce:
 1. Wolfgang Amadeus Mozart – dowolny koncert skrzypcowy, pierwsza część (ekspozycja).
 2. Niccolo Paganini lub Henryk Wieniawski – do wyboru jeden z kaprysów.
 3. Do wyboru: Johann Sebastian Bach – dowolna jedna część solo lub z fortepianem lub pierwsza część koncertu romantycznego (ekspozycja).
 • Fortepian:
 1. Dwa kontrastujące utwory z różnych epok: liryczny i wirtuozowski  np.:
  barok + romantyzm lub klasycyzm + muzyka współczesna (od Bela Bartok).
  Inna kombinacja epok jest również dozwolona.
 • Kameralistyka:
 1.  Dwa dowolne kontrastujące utwory napisane na dany zespół kameralny.
  Wybór oraz charakter utworów będzie również decydował o przyjęciu zespołu.
 • Dyrygentura – dla instrumentalistów oraz dyrygentów:
 1.  Do wyboru:
  – Johann Sebastian Bach – dowolna jedna część solo lub z akompaniamentem
  lub
  -Wolfgang Amadeus Mozart – dowolny koncert, tylko jedna część.
 1.    Jedna dowolna część z okresu romantyzmu lub muzyki współczesnej.
 2.    Nie obowiązkowo:  5 minut dyrygowania – video lub na stronie internetowej.

Do rekrutacji klasy dyrygentury mogą przystąpić instrumentaliści, zarówno
z doświadczeniem dyrygenckim jak i bez
. Wymagany program powinien być wykonany na instrumencie za wyjątkiem pkt. 3.

 • Wiolonczela:
  – dowolny wybór repertuaru (wyjątkiem stanowią utwory Jana Sebastiana Bacha które nie są wymagane!);
  – dwie kontrastujące części ( sonaty, koncertu lub innego utworu) z repertuaru wiolonczelowego;
  – wymagany program na nagraniu powinien być wykonany z pamięci;

REGULAMIN ORAZ KARTA ZGŁOSZENIA REKRUTACJI

REGULAMIN REKRUTACJI

KARTA ZGŁOSZENIA